Zakaz konkurencji. Wcześniejsze rozwiązanie umowy– czy to się opłaca?

Tarcza Antykryzysowa 4.0 istotnie zmieniła regulacje w zakresie rozwiązywania umów zawierających zakaz konkurencji. Obecnie pracodawca ma prawo wypowiedzieć taką umowę z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia. Nawet wtedy, gdy strony nie określiły takiej możliwości wprost w dokumencie. W wielu przedsiębiorcach rodzi to dylemat, czy warto skorzystać z tej możliwości i czy może to mieć jakieś negatywne konsekwencje. 

Korzyści dla pracodawcy wynikające z wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji

Już na wstępie warto wspomnieć o ustaniu (po okresie wypowiedzenia) obowiązku wypłacania odszkodowania dla pracownika. Ten aspekt zapewne przyświecał twórcom nowych regulacji, którzy w ten sposób pragnęli odciążyć przedsiębiorców dotkniętych negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa. Będzie to też prawdopodobnie głównym powodem rozważania wypowiedzenia umowy przez wielu pracodawców. W ten sposób będą oni mogli uwolnić się od znacznego obciążenia ekonomicznego. Jednocześnie ustanie zakazu podjęcia działalności konkurencyjnej, nie zwalnia automatycznie pracownika z ochrony tajemnic przedsiębiorstwa. Interes pracodawcy jest więc nadal w dużej mierze skutecznie chroniony. 

Negatywne następstwa wcześniejszego rozwiązania umowy

Zanim pracodawca, skuszony wizją uwolnienia się od odszkodowania, wypowie umowę o zakazie konkurencji, powinien bardzo poważnie tę sprawę przemyśleć. Decyzja ta jest bowiem nieodwracalna. Pracownik, zyskując możliwość zatrudnienia się w konkurencyjnej firmie lub otworzenia własnego biznesu w podobnej branży, może także przejąć klientów swojego byłego pracodawcy. W efekcie pracodawca może na tym sporo stracić – o wiele więcej niż kosztowałoby go dalsze wypłacanie odszkodowania. 

Zakaz konkurencji – wypowiedzieć czy nie?

Czy w takim razie warto skorzystać z możliwości, jaką dają regulacje zawarte w Tarczy 4.0 i wypowiedzieć umowę o zakazie konkurencji? Na to pytanie nie ma jednej odpowiedzi. Wszystko zależy od sytuacji danego przedsiębiorstwa oraz realnego ryzyka przejęcia klientów przez byłego pracownika. Pracodawca przed podjęciem decyzji powinien każdorazowo przeanalizować wszystkie potencjalne wady i zalety takiego rozwiązania w kontekście dalszego funkcjonowania swojej firmy. 

Zapoznaj się również z częścią I artykułu, zatytułowaną „Umowa o zakazie konkurencji w świetle Tarczy 4.0”, w której wyjaśniamy nowe zasady dotyczące rozwiązania umów przez pracodawcę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *