Zwolnienia w firmie – jak wybrać pracowników?

Przyczyny decyzji o zmniejszeniu zatrudnienia mogą być różne. Za każdym razem jednak pracodawcę czeka trudna decyzja – których konkretnie pracowników wybrać do zwolnienia? Choć nie wszyscy mogą być tego świadomi, istnieją kryteria ograniczające ten wybór. Warto zawczasu się z nimi zapoznać, aby uniknąć zarzutów o dyskryminację. 

Gdzie szukać kryteriów zwalniania pracowników?

Co do zasady, polityka kadrowa firmy należy do autonomicznych uprawnień pracodawcy. Próżno więc szukać kryteriów doboru pracowników do zwolnienia w kodeksie pracy czy ustawie o tzw. zwolnieniach grupowych. Gdzie zatem znajdują się stosowne wskazówki? W tym celu powinniśmy sięgnąć do orzecznictwa oraz przepisów antydyskryminacyjnych. Warto zajrzeć również do specustawy koronawirusowej. Wprost zostały tam uregulowane kryteria zwalniania pracowników w urzędach administracji rządowej. 

Zwolnienia – kryteria podstawowe

Pewne kryteria wydają się być oczywiste i ciężko nie brać ich pod uwagę przy redukcji zatrudnienia. Mają całkowicie obiektywny charakter i nie wnikają w żaden sposób w sytuację osobistą pracownika. Mowa tu m.in. o kwalifikacjach zawodowych oraz doświadczeniu i umiejętnościach pracownika. Nie dziwi też fakt, że przy zwolnieniach można wziąć pod uwagę dyspozycyjność pracownika oraz dotychczasowy przebieg jego pracy i stosunek do wykonywanych obowiązków. To, czy pracownik przykłada się do pracy, nie spóźnia, nie przychodzi do zakładu pod wpływem alkoholu itp., ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania całego przedsiębiorstwa. 

Kryteria pomocnicze

O wiele bardziej kontrowersyjne są kryteria służące ocenie zgodności zwolnienia z zasadami współżycia społecznego. Wnikają one bowiem w dość znacznym stopniu w sytuację rodzinną i osobistą pracownika. Pracownik może więc wziąć pod uwagę również kwestie samotnego utrzymywania rodziny przez pracownika lub jego niepełnosprawność. Warto jednak zachować ostrożność przy stosowaniu tego typu kryteriów. Powinny one być raczej pewną dodatkową wskazówką przy opieraniu się przede wszystkim o kryteria podstawowe. Każdy przypadek jest też inny, dlatego to pracodawca podejmuje ostateczną decyzję po szczegółowej analizie sytuacji. Nie można też zapomnieć, że jeśli w urzędzie lub jednostce administracji państwowej planowane są zwolnienia spowodowane epidemią, kierownik musi przeprowadzić konsultacje ze związkami zawodowymi. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *