Mężczyzna trzymający hologram - tarcza

Tarcza antykryzysowa 4.0 – ważne zmiany dla pracodawców

23 czerwca prezydent Andrzej Duda podpisał tarczę antykryzysową 4.0. Jest to kolejny już pakiet ustaw, mający ograniczyć negatywne skutki pandemii koronawirusa dla gospodarki. Tarcza nowymi regulacjami obejmuje m.in. zasady udzielania zaległych urlopów wypoczynkowych, a także możliwość polecenia i wykonywania pracy zdalnej. 

Zawieszenie obowiązków w zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Dla pracodawców, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, ustawa przewiduje możliwość zawieszenia:

  • tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  • dokonywania odpisu podstawowego,
  • wypłaty świadczeń urlopowych.

Pracodawca ma obowiązek współdziałania w powyższych kwestiach z organizacjami związkowymi, jeśli takie u niego działają. Tarcza zakłada również niestosowanie korzystniejszych niż ustawa o ZFŚS postanowień układów zbiorowych pracy lub regulaminów wynagradzania, które ustalają wyższą wysokość odpisu na fundusz niż ustawowa. Warto zaznaczyć, że powyższe regulacje dotyczące zawieszenia obowiązków w zakresie ZFŚS można stosować wyłącznie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19.

Możliwość udzielenia zaległego urlopu wypoczynkowego bez zgody pracownika

Tarcza ostatecznie rozwiewa też wątpliwości w kwestii dopuszczalności udzielania zaległych urlopów bez zgody pracownika. Wcześniej taka możliwość została potwierdzona w orzecznictwie. W Tarczy wprost znajdziemy zapis o możliwości udzielenia przez pracodawcę pracownikowi niewykorzystanego w poprzednich latach urlopu wypoczynkowego w terminie przez siebie wskazanym i bez konieczności uzyskania zgody przez pracownika. Będzie można zrobić to z pominięciem planu urlopowego obowiązującego w danym zakładzie pracy. Przepisy wprowadzają też pewne ograniczenie – urlopu tego można udzielić na maksymalnie 30 dni.

Tarcza 4.0 a doprecyzowanie zasad pracy zdalnej

W Tarczy 4.0 po raz pierwszy na poziomie ustawy określono również reguły pracy zdalnej. Jednym z warunków polecenia pracy zdalnej jest posiadanie przez pracownika umiejętności i możliwości technicznych oraz lokalowe do jej wykonywania. Również rodzaj pracy musi pozwalać na takie rozwiązanie. Zapewnienie środków potrzebnych do pracy, materiałów oraz obsługi logistycznej to obowiązek pracodawcy. Przewidziano wprawdzie odstępstwa od tej zasady, ale z zaznaczeniem, że nie mogą one prowadzić do naruszenia tajemnic prawnie chronionych. Polecenie pracy zdalnej pracodawca może cofnąć w każdej chwili.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *