Szczepionka na grypę a obowiązki pracownicze

W dobie epidemii wszyscy poświęcamy szczególną uwagę zagadnieniom związanym ze zdrowiem publicznym. Temat ten żywo dyskutowany jest także w środowisku biznesowym, zwłaszcza po informacji, jaka niedawno pojawiła się w mediach. Czy szczepionka na grypę już niedługo stanie się obowiązkowa w firmach? Czy za odmowę poddania się szczepieniom będzie można zwalniać pracowników? Przyglądamy się temu zagadnieniu w dzisiejszym artykule.

Szczepionka na grypę a Kodeks pracy

Odmowa poddania się szczepieniom, których wymaga od pracownika pracodawca, może stanowić naruszenie obowiązków pracowniczych. Konsekwencje powzięcia przez pracownika takiej decyzji mogą być bardzo poważne i obejmować nawet zwolnienie z pracy. Taki pogląd można wysnuć z treści  art. 222(1) Kodeksu pracy. Możemy w nim przeczytać: W razie zatrudniania pracownika w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych pracodawca stosuje wszelkie dostępne środki eliminujące narażenie, a jeżeli jest to niemożliwe – ograniczające stopień tego narażenia, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. wirus grypy jest jednym z takich czynników. Szczepionka na grypę jest więc działaniem pracodawcy zmierzającym do ograniczenia ryzyka zarażenia.

Czy można odmówić zaszczepienia?

Pracodawcy coraz częściej kupują swoim pracownikom szczepionki. Jest to zapewne podyktowane dbaniem o zdrowie załogi, zwłaszcza w dobie epidemii. Być może także tym, że taki wydatek bez wątpienia ma związek z prowadzoną działalnością i można zaliczyć go do kosztów uzyskania przychodu, zmniejszając w ten sposób podatek. Co jednak, gdy pracownik odmawia zaszczepienia? Według opinii niektórych prawników może to być podstawą do przesunięcia na inne stanowisko lub zwolnienia, jednak, co ważne – tylko w przypadku pewnych grup zawodowych. Dotyczy to więc m.in. pracowników ochrony zdrowia, którzy na co dzień mają styczność z osobami o obniżonej odporności. W takiej sytuacji zagrożenie jest realne, a nie tylko hipotetyczne. Daje pracodawcy prawo do kierowania się przede wszystkim nie dobrem jednostki, a ochroną zdrowia publicznego. Przy istniejącym w społeczeństwie poczuciu konieczności obrony przed obecną pandemią bardzo prawdopodobne jest orzecznictwo sądów podzielające taki pogląd, a zatem niekorzystne dla odmawiających poddaniu się szczepieniom.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *