Układy zbiorowe i regulaminy wynagrodzeń a koronawirus. Co zmienia Tarcza 4.0?

Niedawno weszła w życie czwarta już odsłona tarczy antykryzysowej. Tym razem również nie obyło się bez zmian w prawie wywołujących kontrowersje i niepokój pracowników o zmniejszenie ochrony zatrudnienia. Zmianom ulegną m.in. układy zbiorowe. Jednymi z szerzej komentowanych przepisów są regulacje odnoszące się do możliwości zawieszenia postanowień układów zbiorowych, regulaminów wynagradzania i postanowień Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Układy zbiorowe – istotne zmiany dla pracodawców 

Nie da się ukryć, że wraz z Tarczą 4.0 pracodawcy zyskali wiele nowych uprawnień. W dokumencie znajdziemy informacje o możliwości zawieszenia obowiązków w zakresie tworzenia lub funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dokonywania odpisu podstawowego na ten fundusz, jak również wypłaty świadczeń urlopowych. Co więcej, zawiesić można również postanowienia układów zbiorowych oraz regulaminów wynagradzania. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy postanowienia te zawierają korzystniejsze niż ustawa o ZFŚS zapisy ustalające wyższą wysokość odpisu na fundusz. Wtedy nie stosuje się ich z mocy prawa, a stosuje się wysokość odpisu określoną w ustawie.  

Zawieszenie funkcjonowania ZFŚS? Tak, ale tylko w czasie epidemii

Pracodawca, który chce skorzystać z nowych uprawnień, musi mieć świadomość, że podlegają one pewnym ograniczeniom. Przede wszystkim u pracodawcy musi nastąpić spadek obrotów gospodarczych (spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym) lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń. Ponadto prawo do zawieszenia postanowień układów zbiorowych, regulaminów wynagrodzeń oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zostało ograniczone w czasie. Można tego dokonać tylko w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.  

Współpraca ze związkami nadal obowiązkowa

Pracodawca ma obowiązek porozumienia się z organizacjami związkowymi przed podjęciem decyzji o zawieszeniu układu, regulaminu lub funkcjonowania funduszu. Oczywiście tylko, jeśli w danym zakładzie pracy takie organizacje działają. Konsultacji z reprezentacją pracowników przy podejmowaniu kluczowych decyzji w zakresie ZFŚS nie można więc pominąć nawet w czasie zagrożenia epidemicznego. Koniecznie musi o tym pamiętać każdy pracodawca, który poważnie rozważa skorzystanie z możliwości, jakie daje mu tarcza.   

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *