Biznesmen w biurze otwiera teczkę

Koniec home office. Kiedy można odwołać pracę zdalną i jak zorganizować powrót do pracy stacjonarnej?

Tarcza 4.0 przyniosła wiele istotnych zmian w prawie pracy, w tym doprecyzowanie zasad pracy zdalnej. W czasie zagrożenia epidemicznego bardzo wielu przedsiębiorców zdecydowało się skorzystać z tej instytucji. Obecnie jednak, wraz ze znoszeniem obostrzeń, coraz większa liczba pracowników powraca do biur. O czym powinien pamiętać pracodawca, który zamierza odwołać home office dla swoich pracowników?

Polecenie pracy zdalnej i jego odwołanie

O przejściu w reżim pracy zdalnej decyduje pracodawca w wydanym przez siebie poleceniu. Nie jest więc konieczne porozumienie z pracownikiem, choć naturalnie nie ma przeciwwskazań do zawarcia takiego porozumienia. Oczywiście nie oznacza to, że pracodawca może wysłać na home office dowolną osobę. Przed wydaniem polecenia musi on upewnić się, że pracownik posiada stosowne umiejętności oraz warunki lokalowe i możliwości techniczne do świadczenia swoich obowiązków z domu. Co ważne, polecenie pracy zdalnej może zostać cofnięte w każdej chwili. Oznacza to, że to pracodawca decyduje o momencie powrotu pracowników do zakładu pracy. 

Bezpieczny powrót do biura z home office

Wraz ze stopniowym odmrażaniem gospodarki i znoszeniem obostrzeń otwiera się coraz więcej zakładów pracy. Dotyczy to też biur i urzędów. Zagrożenie epidemiczne wymusiło jednak na tych miejscach funkcjonowanie w określonym reżimie sanitarnym. Podstawą dla pracodawcy wciąż pozostaje art. 207 k.p., nakazujący zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć techniki i nauki. Oprócz tego powinien on jednak sięgnąć również do rozporządzenia Rady Ministrów z 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Rozporządzenie to nakłada na pracodawców nowe obowiązki, takie jak wyposażenie pracowników w środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawiczki, płyny do dezynfekcji rąk). Jeśli to możliwe technicznie, pracodawca powinien też przeorganizować stanowiska pracy tak, aby zapewnić pomiędzy nimi 1,5 m odległości. 

Działania te nie są oczywiście w stanie całkowicie zapobiec zarażeniu pracowników koronawirusem, ale mają na celu minimalizowanie ryzyka. W przypadku wystąpienia ewentualnego zarażenia podjęte środki prewencyjne mogą zwolnić pracodawcę z odpowiedzialności za tę sytuację. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *