rejestracja - wypełnianie dokumentów

Rejestracja umów o dzieło – nowy obowiązek dla zlecającego

Osoby, którym zdarza się zlecać komuś wykonanie dzieła, powinny bardzo uważnie zapoznać się z najnowszymi przepisami Tarczy antykryzysowej. Od stycznia 2021 roku wszedł bowiem w życie bardzo ważny zapis. Nakłada on na zlecającego obowiązek poinformowania ZUS o fakcie zawarcia umowy o dzieło. Rejestracja musi zostać dokonana w ciągu 7 dni oraz na specjalnym formularzu.  

Kiedy należy zgłosić umowę o dzieło do ZUS i jak to zrobić? 

Obowiązek zgłoszenia zawarcia umowy o dzieło spoczywa na osobie zlecającego wykonanie dzieła lub na płatniku składek. Muszą oni zawiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych o tym fakcie w ciągu 7 dni od zawarcia stosownej umowy. Zgłoszenia należy dokonać na specjalnym formularzu RUD, ale osobista wizyta w oddziale nie jest konieczna. Wystarczy zalogowanie się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS i wypełnienie oraz wysłanie elektronicznej wersji formularza. Istnieją również sytuacje, kiedy rejestracja umowy nie jest wymagana. Dotyczy to m.in. zawarcia jej z własnym pracownikiem. Podobnie sprawa wygląda z umowami zawieranymi przez pracownika z innym podmiotem, gdy dzieło wykonywane jest na rzecz pracodawcy. Jeśli natomiast chodzi o osoby wykonujące działalność gospodarczą, one również nie będą musiały zgłaszać umów do ZUS. By tak się stało, umowa musi dotyczyć wykonania usług wchodzących w zakres prowadzonych działalności.  

Dlaczego rejestracja umowy o dzieło stała się obowiązkowa? 

Obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS to zupełna nowość. W głowach wielu osób może pojawić się więc pytanie o celowość tej zmiany. Z argumentacją przemawiająca za wprowadzeniem rejestru można jednak łatwo zapoznać się chociażby wchodząc na rządowy serwis gov.pl. Wspomniano tam m.in. weryfikację realizacji obowiązku ubezpieczeń społecznych, wiedzę o skali zawieranych w Polsce umów o dzieło oraz badanie kierunków rozwoju przedsiębiorczości. Według autorów artykułu zamieszczonego w serwisie gov.pl omawiającego nową regulację, rejestracja umów o dzieło pomoże również skuteczniej docierać z pomocą w ramach Tarczy antykryzysowej. Czy tak będzie w istocie, przekonamy się z upływem czasu, już teraz jednak każdy zlecający oraz płatnik składek musi pamiętać o obowiązku dostosowaniu się do nowych przepisów. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *