Mnogość form zatrudnienia – na czym polega i czy się opłaca

Przedsiębiorca zatrudniający pracownika może wybierać wśród różnych form zatrudnienia. W zależności od charakteru pracy mogą być to formy pracownicze i niepracownicze. Decyzja o zastosowaniu konkretnej z nich ma wpływ m.in. na koszty zatrudnienia. Sytuacja komplikuje się jednak wtedy, kiedy ci sami pracownicy są zatrudniani na różne umowy przez podmioty ze sobą powiązane (tzw. mnogość form zatrudnienia).

Mnogość form zatrudnienia w praktyce

Czasami można spotkać się z sytuacją, że ten sam pracownik wykonuje swoje obowiązki na rzecz dwóch (lub więcej) powiązanych ze sobą podmiotów. Powiązanie to może mieć różny charakter – kapitałowy, osobowy lub kapitałowo-osobowy. Przykładem może być sytuacja, kiedy jeden podmiot gospodarczy ma udziały w drugim. Bywa, że pracownik ma zawarte umowy z dwoma podmiotami. Za każdym razem jednak jest to inna umowa, np. umowa o pracę i umowa zlecenia. Takie sytuacje nie należą już do rzadkości, przeciwnie, przedsiębiorcy coraz częściej świadomie decydują się na taki zabieg. 

Przyczyny kreowania mnogości form zatrudnienia

Powody, dla których pracodawcy sięgają po takie rozwiązanie, są w gruncie rzeczy dość prozaiczne. Przede wszystkim, może być to drogą do optymalizacji kosztów działalności poprzez zmniejszenie kosztów zatrudnienia w zakresie składek ZUS. Warto przypomnieć, że jeśli pracownik pozostający w stosunku pracy spełnia warunki do objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi, trzeba jedynie zgłosić go do ubezpieczenia zdrowotnego. Wystarczy więc, aby jeden podmiot zatrudnił takiego pracownika na umowę o pracę z choćby minimalnym wynagrodzeniem, a drugi zawarł z nim umowę zlecenia na realne (zwykle znacznie wyższe) wynagrodzenie. Umowa cywilnoprawna może również stanowić zabieg mający na celu ominięcie wypłat za nadgodziny. 

Czy na pewno to dobre rozwiązanie?

Mnogość form zatrudnienia zdaje się być bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców. Zanim jednak zdecydują się oni na skorzystanie z tej opcji, powinni poznać również ryzyko, które się z tym wiąże. Mnogość form zatrudnienia nie jest bowiem rozwiązaniem idealnym. Piszemy o tym w części II zatytułowanej „Mnogość form zatrudnienia – ryzyko, o którym musisz pamiętać”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *