pracownik podpisuje dokumenty

Czy można zawrzeć lub wypowiedzieć umowę o pracę na odległość?

Kodeks pracy wciąż wymaga zarówno dla zawierania umów o pracę, jak i ich wypowiadania, formy pisemnej. Epidemia koronawirusa wymusiła jednak na wielu firmach przejście w zdalny tryb pracy, a na nas wszystkich ograniczenie kontaktów społecznych. W naturalny sposób zrodziło to pytania o możliwość zawarcia lub wypowiedzenia umowy o pracę na odległość. W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się więc prawnym aspektom takiego postępowania.

Zawieranie umów o pracę – jakie mamy możliwości?

Na wstępie warto przypomnieć, że w przypadku umowy o pracę brak formy pisemnej nie jest obarczony przesłanką nieważności. Wystarczy, aby przed rozpoczęciem świadczenia pracy, pracownik otrzymał pisemne potwierdzenie ustaleń dotyczących warunków umowy. “Pisemnie” w przypadku zawierania umów nie jest jednak równoznaczne z “osobiście”. Stosowne dokumenty – umowę o pracę, potwierdzenie jej warunków czy odpowiednie kwestionariusze można podesłać pracownikowi kurierem. Pracownik powinien je wtedy odesłać podpisane. Jeżeli natomiast obie strony posiadają kwalifikowany podpis elektroniczny, nic nie stoi na przeszkodzie, by to z niego skorzystać przy zawieraniu umowy.

Dostarczenie wypowiedzenia – czy jest bardziej problematyczne od zawarcia umowy?

Zwolnić pracownika na odległość jest jednak trudniej, niż przyjąć do pracy, zwłaszcza w czasie pandemii. Jeśli chcemy skorzystać z formy pisemnej, musimy pamiętać, że nie obowiązuje już fikcja doręczenia. Nieodebrane przez pracownika oświadczenie zostanie uznane za doręczona nie po 14 dniach od awizowania przesyłki, a od zakończenia stanu epidemii. Nie wystarczy też złożyć oświadczenia o wypowiedzeniu podczas rozmowy telefonicznej, wideokonferencji lub przesłanie mailem czy faksem. Takie próby okażą się w świetle prawa wadliwe, a co za tym idzie, pracownik będzie mógł odwołać się do sądu pracy. Tu również najlepszym rozwiązaniem okazuje się sięgnięcie po kwalifikowany podpis elektroniczny. Opatrzony nim dokument przesłany na e-mail służbowy spełnia wymogi formy pisemnej. Co ważne, w tym przypadku pracownik nie musi posiadać takiego podpisu. Należy jedynie upewnić się, że jest on w danym momencie aktywny zawodowo i ma możliwość sprawdzenia skrzynki, tzn. nie przebywa np. na urlopie czy zwolnieniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *